1. Magánszemélyek:

Kérjük, hozza magával az alábbi iratait:

        • személyazonosító okmány (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél)

        • lakcímkártya

        • adókártya

 

Fémhulladékot csak 18 év feletti személytől vásárolunk.

A hulladék átvétele során a hatályos jogszabályok alapján 3,75 % SZJA kerül levonásra és továbbutalásra a NAV felé.

A különleges FAJ kódú fémhulladékok értékesítése a NAV által kiadott engedély kézhezvétele után lehetséges. A különleges FAJ kódok listája alább található.

 

2. Gazdálkodó szervezetek:

A fémhulladékok leadásához és az érték kifizetéséhez az alábbi adatok megadása szükséges: 

Cég neve

székhely

telephely

adószám

ügyintéző elérhetősége

KÜJ szám (Környezetvédelmi Ügyfél Jel,  ha van)

KTJ szám (Környezetvédelemi Területi Jel, ha van)

Szállítólevél

Akkumulátor esetén „SZ” kísérő jegy

 

A különleges FAJ kódú fémhulladékok értékesítése a NAV által kiadott engedély kézhezvétele után lehetséges.

 

Különleges FAJ kódú hulladékok 443/2013. (XI. 27.) Kormányrendelet alapján:

2. csatornafedél, csatornarács, vízelvezető csatorna elemek fémhulladéka

7. ipari elektronikai berendezés, villanyoszlop fémhulladék, trafóházak, elektromos betápláló transzformátor, elosztó szekrények

8. emléktábla fémhulladék

10. építőipar segédeszközeinek fémhulladéka (állványrendszer, zsalurendszer)

14. ipari és mezőgazdasági vízépítési berendezések és alkatrészek, zsilipek, árvízvédelmi berendezések és alkatrészei fémhulladéka

17. ipari eredetű kábel fémhulladék, ólomkábelről lebontott ólomköpeny fémhulladék, légkábeltartó acélsodrony fémhulladék, nagyfeszültségű kábel fémhulladék (háztartási és irodai gépekből származó kábelhulladékok kivételével)

18. közlekedési műtárgy fémhulladéka (híd, hídkorlát, felüljáró)

20. vasúti alkatrészek (sín, síncsavar, kapcsolószerek, váltó), vasúti berendezések fémhulladéka, azok 

alkatrészeinek fémhulladéka

21. szobor/műtárgy (öntvény/szerelt) fémhulladék, kegyeleti dísztárgy fémhulladéka

22. tűzcsapok, tűzcsapszerelvények

23. telekommunikációs szolgáltatók eszközeinek, berendezéseinek fémhulladéka (pl. antennák, távközlési berendezések, távközlési aknafedél)

24. bálázott, préselt fémhulladék

 

Gazdálkodók esetén az alábbiak szerint történik a fémleadás:

A céges fémhulladékok szállító levéllel történő leadásakor a fémhulladékok beérkezését követően, hitelesített mérlegen megtörténik a mérlegelés, majd gépi átvételi bizonylat  kerül kiállításra a behozott hulladékok mennyiségéről. Az átvételi bizonylat alapján, az Önök cége kiállítja a készpénzes vagy átutalásos számlát, melynek ellenértékét megfizetjük.